School voor vechtkunst

Kwoon Dat Mor

nieuwsbrief

Voorwoord
De zomervakantie zit er op en we starten weer met heel veel energie aan het seizoen 2019-2020. In deze nieuwsbrief willen wij stilstaan bij een aantal zaken:

- Start seizoen
- Groepsindeling
- Lestijden
- Contributie
- SK 3.0 of ?????
- Evenementen

Start seizoen
Dit seizoen starten we op 25 augustus met een gezamenlijke training in gymzaal de Beemd, te Lochem. Het tijdstip is van 10:00 – 12:00 uur. Op zondag 1 september hebben we een 2e gezamenlijke training gepland.

De eerste officiële training is op vrijdag 6 september. Op vrijdag is de sporthal zelf dicht (i.v.m. septemberfeest) en we gaan dus via de achterkant naar binnen. Dit staat op de deur aangegeven.

Groepsindeling
Voor een aantal leden zal de mogelijkheid worden geboden om naar de volgende groep te gaan, het betreft vnl. groep 1 op de vrijdag.
Voor de start van het seizoen zullen de leden die in aanmerking komen hierover worden geïnformeerd.
Lestijden
Vrijdag:
Groep 1 - 16:30 – 17:30 uur
Groep 2 - 17:15 – 18:30 uur
Groep 3 - 18:15 – 20:00 uur
Op de vrijdag zijn de opwarmkwartiertjes opnieuw aanwezig. De hoogst gegradueerde leerling die aanwezig is begint klokslag kwart over met een blokje opwarming.

Het maken van een aantal voorbeeld schema’s is vorig jaar nog niet van de grond gekomen, we zullen ons best doen om dat dit seizoen wel voor elkaar te krijgen. Annet zal de opwarmkwartiertjes begeleiden.
Zondag:
Groep 1 - 09:00 – 10:15 uur
Groep 2 - 10:15 – 11:30 uur
Groep 3 - 11:30 – 13:00 uur Wedstrijdtraining (alle leeftijden)

Contributie
De contributie zal voor het seizoen 2019-2020 ongewijzigd blijven. (Ondanks dat de kosten voor met name de zaalhuur sinds 1-1-2019 een stuk hoger zijn geworden.)
Tarieven per 1-9-2019 in Euro

1x trainen                                    2x trainen
1 – 12 jaar                     17,50                                              24,00
13 – 17 jaar                   20,50                                             29,00
18 > jaar                        23,50                                             32,00

SK 3.0 of ?????
De allereerste examens op basis van de nieuwe stof hebben afgelopen juni voor het eerst plaatsgevonden. Het betrof hier de examens gele en oranje band. Het eerstvolgende halfjaarlijkse examen zullen ook de groene en blauwe band volgen.
We zullen dit seizoen ook concreet starten met film/foto-materiaal en de intentie om per volle band ook een boekje te maken.

De examenkaarten zullen geleidelijk aan mee veranderen en door de foto/video-ondersteuning voor de leerling meer houvast geven. De examenkaarten zijn binnenkort ook via de website te downloaden. Tot die tijd zal ik de pdf’s hiervan via de email toesturen.
We zijn nog op zoek naar een goede, krachtige naam voor het nieuwe systeem. Hiervoor zal er een leuke prijsvraag worden uitgeschreven. Informatie volgt.

Evenementen
De schoolagenda zal aankomende week worden toegestuurd en ook op de website worden geplaatst. Hierbij het verzoek om de belangrijke data direct bij ontvangst van de agenda in de persoonlijke agenda op te nemen.

We kunnen de activiteiten splitsen in schoolactiviteiten en bondsactiviteiten. Concrete data die bekend zijn, deze vallen allemaal op zaterdag:
- 22-09-2019 Clubkampioenschappen
- 18-01-2020 Halfjaarlijks examen
- 27-06-2020 Halfjaarlijks examen
- 04-07-2020 Seizoensafsluiting BBQ

De bondsagenda wordt aangeleverd door de activiteitencommissie van de SKB en is nog niet helemaal compleet. Volgende data van bondsactiviteiten zijn bekend:
- 22-09-2019 SKB-Bondstraining (valt ongelukkig samen met clubkamp.)
- 27-10-2019 SKB-Bondstraining (valt op laatste dag EK)
- 25/27-10-2019 EK Kenpo Karate (Utrecht)
- 24-11-2019 NK Traditional + Fighting te Arnhem
- **-12-2019 Danexamens
- 19-01-2020 SKB-Bondstraining
- 16-02-2020 SKB Regiotoernooi Oost
- 15-03-2020 SKB-Bondstraining
- **-04-2020 IKF WK Kempo (Tunesie)
- 24-05-2020 SKB Regiotoernooi West
- **-06-2020 Danexamens
- 28-06-2020 Afsluitende training met eten

Let op: De zwarteband-kandidaten die in juni 2020 examen gaan doen, moeten verplicht aan 3 bondstrainingen hebben meegedaan in het jaar voorafgaand aan het examen. Deze moeten zijn afgetekend in het bondspaspoort. Er zijn er slechts 4. Dus zet ze in je agenda.

No Comments

Be the first to start a conversation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2021 Kwoon Dat Mor

+31 6 13123824
+31 573 450031
info@shaolinkempo-kwoondatmor.nl

Haarskamp 17

7261 ZA Ruurlo